Dans

De MusicLexis
Aller à : navigation, rechercher


De:

En: in

Es:

Gr: μέσα

It:

Pt:
Je t'offrirai mon dernier souffle de vie, dans ma love story

De:

En: "I will offer you the last breath of my life, in my love story"

Es:

Gr: "Θα σου προσφέρω την τελευταία αναπνοή της ζωής μου, μέσα στην ιστορία αγάπης μου"

It:

Pt:Indila - Love Story